Zoznam dokumentov
< .. >
1_Oznamenie_o_uzatvoreni_zberneho_dvora_dna_30_3_a_31_3_2018.pdf
2_Jarny_zber_objemneho_odpadu_2018.pdf
3_Harmongram_zberu_2018.pdf
Cennik za ulozenie odpadov na zhromazdovacom dvore .pdf
Cennik_za_ulozenie_odpadov_na_Zbernom_dvore_platny_od_02012017.pdf
Harmongram zberu_2016.pdf
Harmonogram__zberu_2017.pdf
Oznamenie_o_prevadzke_31122016.pdf
Rajonizacia_zberu_odpadu.pdf
System_zberu_odpadov_Mesta_Galanta.pdf
Uprava_sadzby_poplatku_za_ulozenie_DSO_na_zbernom_dvore_a_uprava_prevadzkovych_hodin.pdf
Zber elektroodpadu_nahlasovanie.pdf
Zmena_v_ plateni_za_drobny_stavebny_odpad.pdf
Zoznam_odpadov_odoberanych_na_zbernom_dvore_TsMG.pdf

Kliknutím si vyberte dokument. Späť na stránku.